เกี่ยวกับเรา

โครงการหริภุญชัย

เป็นเวลาหลายศตวรรษก่อนสมัยปัจจุบัน ในบริเวณตอนเหนือเกือบทั้งหมดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทย พม่า และลาวมีการใช้อักษรธรรมในการบันทึกเอกสารทางศาสนาและวัฒนธรรมกันอย่างแพร่หลาย ในเขตล้านนาทางภาคเหนือของไทยนั้น อักษรธรรมมีชื่อเรียกว่า ตั๋วเมือง และยังคงมีการสืบทอดกันในหมู่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ซึ่งตามธรรมเนียมแล้ว หมู่สงฆ์ในบริเวณนี้จะจารึกคัมภีร์ภาษาบาลี สันสกฤต และภาษาท้องถิ่นลงในใบลานและกระดาษพับสา ในรัฐฉานของพม่าจะใช้อักษรธรรมเพียงอย่างเดียวในการบันทึกภาษาของชาวไทเขิน

ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน ได้มีการฟื้นฟูการใช้อักษรธรรมเพื่อการอนุรักษ์มรดกจากคนรุ่นก่อน และสืบทอดให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ในสมัยก่อนนั้น จะมีแต่พระสงฆ์และปัญญาชนชั้นสูงเท่านั้นที่จะได้อ่านตำราอักษรธรรม แต่เทคโนโลยีดิจิทัล อินเทอร์เน็ต และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของยูนิโค้ดในฐานะมาตรฐานกลางของโลกในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่เป็นข้อความ กำลังจะทำให้ผู้คนทั่วไปจำนวนมากสามารถอ่านและเขียนอักษรธรรมได้

ไม่ว่าจะมีงานที่ต้องทำอีกเป็นจำนวนมากแค่ไหน กว่าที่ผู้คนจะสามารถใช้อักษรธรรมในคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกก็ตาม แต่ก็ยังขาดฟอนต์ยูนิโค้ด แป้นพิมพ์และระบบป้อนข้อความ รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดการอักษรธรรมได้

ก่อนที่เราจะสามารถทำอะไรต่อไปได้ เราต้องมีฟอนต์อักษรธรรมระดับมืออาชีพที่ตรงตามมาตรฐานยูนิโค้ด และสามารถใช้งานและแจกจ่ายได้อย่างเสรีเสียก่อน เพื่อที่จะใช้สร้างและแสดงผลข้อความที่เขียนด้วยอักษรธรรมในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาได้

เป้าหมายของโครงการหริภุญชัย คือสร้างชุดฟอนต์อักษรธรรมแบบยูนิโค้ดที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ และเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไขสัญญาอนุญาต Open Font License (OFL) โดยในขั้นแรก เราวางแผนที่จะสร้างฟอนต์เพียงชุดเดียวที่มีรูปอักษรดูสะอาดเรียบง่าย เป็นรูปแบบอักษรล้านนา ซึ่งจะอ่านง่ายทั้งเมื่อแสดงบนจอภาพและเมื่อพิมพ์ลงบนกระดาษ ฟอนต์ที่เราสร้างจะถูกปรับให้เหมาะกับการใช้งานบนเว็บและอุปกรณ์พกพา และจะเผยแพร่แจกจ่ายให้กับทุกคนอย่างเสรีในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการ Google's Font Initiative


ลิงก์ที่น่าสนใจ:

Tai Tham script
อักษรธรรมล้านนา
ອັກສອນທໍາລ້ານນາ

What is Unicode?
Unicode คืออะไร?

SIL Open Font License
สัญญาอนุญาตของสถาบันภาษาศาสตร์สากลซัมเมอร์ ว่าด้วยแบบอักษรเสรี